CompaLab översatt till svenska

CompaLab organiserar jämförelser mellan laboratorier, även kallade färdighetstester eller PTP, för att bedöma deltagarnas förmåga att utföra identifierade tester, i enlighet med ISO 13528 och ISO / IEC 17043. Omfattningen av dessa färdighetstestprogram är tester på metaller och särskilt på stål, järnmaterial, kopparlegeringar, aluminiumlegeringar, belagt stål (målat eller galvaniserat stål) och järnlegeringar. Varje laboratorium som har nödvändig utrustning och mänskliga resurser för att utföra dessa tester kan delta, oavsett deras juridiska status.

År 2021 föreslås 90 kompetensprovscheman (jämförelser mellan laboratorier) inom följande områden:

Kemisk analys av metaller och ferrolegeringar
Kemisk analys av olegerat stål, låglegerat stål, höglegerat stål, rostfritt stål, kopparlegering, aluminiumlegering, Ferromangan, Ferro-kisel, Ferro-krom, Ferro-titan, Ferro-vanadin, Ferro-niob
 
Metallografi
ISO 643 ASTM E112 Bestämning av granulometri i olegerat stål, austenitiskt rostfritt stål
ISO 2624 ASTM E112 Bestämning av kornstorlek i kopparlegering
ISO 945-1 ISO TR 945-2 ASTM A247 Klassificering av grafit på gjutjärn
ISO 3887 ASTM E1077 Dekarbonationsdjup i låglegerat stål
ISO 4967 ASTM E45 Metoder A, D, E EN 10247 Utvärdering av inneslutningar i olegerat stål, austenitiskt rostfritt stål

Termiska behandlingar
ISO 18203 EN 10328 Härdningsdjup på låglegerat stålhus
ISO 642 ASTM A255 Jominy härdbarhet i låglegerat stål

Intergranular korrosion av rostfria stål
ISO 3651-2 Uppfyllt. C ASTM A262 Practice B ASTM G28 Practice Intergranular Corrosion Streicher
ISO 3651-1 ASTM A262 Practice C Huey intergranular corrosion
ISO 3651-2 Uppfyllt. ASTM A262 Övning och Strauss intergranulär korrosion
ASTM A262 Practice F Intergranular Corrosion ASTM A262 Practice. F
ISO 3651-2 Uppfyllt. B ISO 3651-2 Met B intergranular korrosion
ASTM G48 Met. En gropkorrosion ASTM G48 mötte A

Grovhet
ISO 4287 ISO 4288 Grovhet i galvaniserat stål

Test på zinkbeläggningar
ISO 1463 ASTM B659 ISO 3882 ISO 1460 ISO 10111 ASTM A90 EN 10346 ISO 2178 ASTM B499 Galvaniseringstjocklek

Test på flytande bläck
ISO 2431 Viskositet
ISO 2811-1 ISO 2811-2 ISO 2811-3 ISO 2811-4 Densitet
ISO 3251 Icke-flyktig procent
EN 1767 ASTM D2621 ASTM A1252 Infraröd analys

Tester på färgbeläggningar
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Beläggningstjocklek
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Tvärsnittsprov
ISO 4624 Uttagstest
ISO 6272-1 Slagmotstånd
ISO 1519 ASTM D522 Böjning på dorn
ISO 1522 Pendeldämpningstest
ISO 1520 koppningstest
ISO 20567-1 Slagmotstånd hos stenflis i en färgbeläggning
ISO 2812-2 Nedsänkning i vatten
ISO 6270-1 ISO 6270-2 Exponering för fukt
ISO 2813 ASTM D523 Glans
ISO 4628 Del 1 till 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Bedömning av åldrande
ISO 7724 delar 1, 2 och 3 ISO 11664 delar 1 & 4 ASTM E308 kolorimetri
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Tvärsnittsprov
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Beläggningstjocklek
ISO 2813 ASTM D523 Glans
ISO 7724 delar 1, 2 och 3 ISO 11664 delar 1 & 4 ASTM E308 kolorimetri

Tester på zink och färgbeläggningar
ISO 9227 ASTM B117 Salt spraytest
ISO 22479 ISO 6988 ISO 3231 ASTM G87 Svaveldioxidtest med fuktkondensation (Kesternich-test)
Viktminskning
Korroderad yta ISO 10289
ISO 4628 Del 1 till 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Bedömning av åldrande

Test av plastmaterial
ISO 4892-2 ISO 16474-2 Exponering för en xenonlampa
ISO 4892-3 ISO 16474-3 ISO 11507 UV-exponering
ISO 868 ISO 7619-1 ISO 2039-2 ISO 2039-1 ISO 2039-2 ASTM D2240 ASTM D785 Hårdhet
ISO 527-1 ISO 527-2 ISO 527-3 ASTM D638 Dragprov
Böjprov ISO 178 ASTM D790
ISO 4892-3 UV-exponering
ISO 4628 Del 1 till 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Bedömning av åldrande
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Tvärsnittsprov
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Beläggningstjocklek
ISO 2813 ASTM D523 Glans
ISO 7724 Del 1, 2 & 3 ISO 11664 Del 1 & 4 ASTM E308 Kolorimetri

Charpy slagstest
ISO 148-1 Charpy-test på olegerat stål
ASTM E23 ASTM A370 Charpy-test på rostfritt stål
ISO 148-1 Charpy-test på olegerat stål

Hårdhetstest
ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers och Rockwell Hårdhet i metall med låg hårdhet, metall med hög hårdhet
ISO 6507-1 ISO 4545 ASTM E92 ASTM E384 Vickers hårdhet under låg belastning och Knoop hårdhet i låg hårdhet metall
ISO 6508-1 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers och Rockwell Metalhårdhet med låg hårdhet

Dragprov
ISO 6892-1 Dragprov på olegerat stål
ASTM E8 / E8M ASTM A370 Dragprov på olegerat stål
ISO 6892-1 Dragprov på platt stål, austenitiskt rostfritt stål, olegerat stål, aluminiumlegering
ISO 898-1 Dragprov på skruvar
ISO 3108 ASTM A931 EN 12385 ISO 12076 Kabeltöjprov
ISO 6892-2 Dragprov vid hög temperatur på olegerat stål
ISO 6892-3 Lågtemperatur dragprov på olegerat stål

Mekanisk testning
ISO 7438 ASTM E290 Böjprov på olegerat stål, platt stål
ISO 7799 invers kurvtest på platta stålband
ISO 8492 Utjämningstest på ett 1 mm tjockt rör
ISO 1099 Axiell utmattning i olegerat stål
ISO 12106 Axiell utmattning under kontrollerad spänning i olegerat stål
ISO 12135 ISO 12737 ASTM E399 Bestämning av K1c i olegerat stål
ASTM E1820 Bestämning av J1c i låglegerat stål

Svetsade fogprov
ISO 6520-1 ISO 5817 Utvärdering av defekter i svetsfogar
ISO 4136 tvärgående dragkraft

Test på armerad betongstål
ISO 15630-1 Drag, geometri och linjär massa i kallvalsat armeringsstål, varmvalsat armeringsstål
ISO 15630-2 Skjuvningstest på svetsat tyg för betong
ISO 15630-1 Utmattningstest på varmvalsat armeringsstål
ISO 15835-2 Kopplingstestning på kopplade armeringsstål
ISO 15630-3 Traktion, geometri och linjär massa på en förspänd sladd för betong
ISO 15630-3 Avkopplingstest på förspänningsledningen för betong
ISO 15630-3 Spänningskorrosionstest på förspänningskabeln för betong
ISO 15630-3 Dragprov avböjt i förspänningskabeln för betong

Testning av betongtillsatser
EN 480-6 EN 1767 ASTM A1252 Infraröd analys av betongadditiv
EN 480-8 Torrt innehåll i blandning för betong
EN 480-10 Kloridhalt i betongtillsatsen
EN 480-12 Alkaliinnehåll i blandning för betong

Tätningstest
ISO 1183 Delar 1, 2 & 3 ISO 11358-1 ISO 7390 ISO 10563 ISO 2528 ISO 8339 ISO 8340 ISO 7389 ASTM C736 ISO 11432 Tester på tätningar
ISO 9046 ISO 9047 ISO 10590 ISO 10591 ISO 11431 Åldrande tester på tätningsmedel

 

Besök webbplatsen på farsi: CompaLab

 

Varning: Översättning tillhandahålls utan garanti. Vid tvist är den engelska och franska versionen giltig.