CompaLab przetłumaczony na język polski

CompaLab organizuje porównania międzylaboratoryjne, zwane również testami biegłości lub okrągłymi testami robinowymi lub PTP, w celu oceny zdolności uczestników do wykonywania zidentyfikowanych testów, zgodnie z normami ISO 13528 i ISO/IEC 17043. Zakres tych programów badań biegłości obejmuje badania metali i metalurgii, w szczególności stali, materiałów żelaznych, stopów miedzi i stali powlekanych (malowanych i ocynkowanych). W badaniach mogą uczestniczyć wszystkie laboratoria, w których znajdują się urządzenia i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania tych badań, niezależnie od ich statusu prawnego.

 

W 2021 r. proponuje się 90 programów badania biegłości (porównania międzylaboratoryjne) w następujących obszarach:

Analiza chemiczna metali i żelazostopów
Analiza chemiczna stali niestopowej, stali niskostopowej, stali wysokostopowej, stali nierdzewnej, stopu miedzi, stopu aluminium, żelazomanganu, żelazokrzemu, żelazochromu, żelazotytanu, żelazo wanadu, żelazo-niobu
 
Metalografia
ISO 643 ASTM E112 Oznaczanie wielkości ziarna na stali niestopowej, austenitycznej stali nierdzewnej
ISO 2624 ASTM E112 Oznaczanie wielkości ziarna na stopie miedzi
ISO 945-1 ISO TR 945-2 ASTM A247 Klasyfikacja grafitu na żeliwie
ISO 3887 ASTM E1077 Głębokość odwęglenia na stali niskostopowej
ISO 4967 ASTM E45 Metody A, D, E EN 10247 Ocena włączeń na stali niestopowej, austenitycznej stali nierdzewnej

Obróbka cieplna
ISO 18203 EN 10328 Głębokość utwardzania obudowy na stali niskostopowej
ISO 642 ASTM A255 Hartowność Jominy na stali niskostopowej

Korozja międzykrystaliczna stali nierdzewnych
ISO 3651-2 Met. C ASTM A262 Praktyka B ASTM G28 Praktyka A Korozja międzykrystaliczna Streicher
ISO 3651-1 ASTM A262 Praktyka C Korozja międzykrystaliczna Huey
ISO 3651-2 Met. A ASTM A262 Praktyka E Korozja międzykrystaliczna Straussa
ASTM A262 Praktyka F Korozja międzykrystaliczna ASTM A262 Praktyka. F
ISO 3651-2 Met. B Korozja międzykrystaliczna ISO 3651-2 met B
ASTM G48 Met. A Korozja wżerowa ASTM G48 Met A

Chropowatość
ISO 4287 ISO 4288 Chropowatość na stali ocynkowanej

Testy na powłokach cynkowych
ISO 1463 ASTM B659 ISO 3882 ISO 1460 ISO 10111 ASTM A90 EN 10346 ISO 2178 ASTM B499 Grubość ocynkowania

Testy farb ciekłych
ISO 2431 Lepkość
ISO 2811-1 ISO 2811-2 ISO 2811-3 ISO 2811-4 Gęstość
ISO 3251 Niezmienny procent
EN 1767 ASTM D2621 ASTM A1252 Analiza w podczerwieni

Testy powłok malarskich
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grubość powłoki
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przecięcie poprzeczne
ISO 4624 Próba naciągania
ISO 6272-1 Odporność na uderzenia
ISO 1519 ASTM D522 Gięcie na trzpieniu
ISO 1522 Próba tłumienia wahadła
ISO 1520 Próba zaczepienia
ISO 20567-1 Odporność powłoki malarskiej na uderzenia wiórów kamiennych
ISO 2812-2 Zanurzenie w wodzie
ISO 6270-1 ISO 6270-2 Narażenie na działanie wilgoci
ISO 2813 ASTM D523 Połysk
ISO 4628 Części od 1 do 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ocena starzenia się
ISO 7724 części 1, 2 i 3 ISO 11664 części 1 i 4 ASTM E308 kolorymetria
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przecięcie poprzeczne
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grubość powłoki
ISO 2813 ASTM D523 Połysk
ISO 7724 części 1, 2 i 3 ISO 11664 części 1 i 4 ASTM E308 kolorymetria

Testy na powłokach cynkowych i malarskich
ISO 9227 ASTM B117 Próba w opryskiwaniu solą
ISO 22479 ISO 6988 ISO 3231 ASTM G87 Próba na dwutlenku siarki z kondensacją wilgoci (próba Kesternicha)
Utrata masy
ISO 10289 Powierzchnia skorodowana
ISO 4628 Części od 1 do 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ocena starzenia się

Badania tworzyw sztucznych
ISO 4892-2 ISO 16474-2 Ekspozycja na lampę ksenonową
ISO 4892-3 ISO 16474-3 ISO 11507 narażenie na promieniowanie UV
ISO 868 ISO 7619-1 ISO 2039-2 ISO 2039-1 ISO 2039-2 ASTM D2240 ASTM D785 Twardość
ISO 527-1 ISO 527-2 ISO 527-3 ASTM D638 Próba rozciągania
ISO 178 ASTM D790 Próba zginania
ISO 4892-3 Narażenie na promieniowanie UV
ISO 4628 Części od 1 do 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ocena starzenia się
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przecięcie poprzeczne
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grubość powłoki
ISO 2813 ASTM D523 Połysk
ISO 7724 części 1, 2 i 3 ISO 11664 części 1 i 4 ASTM E308 kolorymetria

Próby udarności Charpy'ego
ISO 148-1 Test Charpy'ego na stali niestopowej
ASTM E23 ASTM A370 Próba Charpy'ego na stali nierdzewnej
ISO 148-1 Test Charpy'ego na stali niestopowej

Testy twardości
ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers i Rockwell Twardość na metalu o niskiej twardości, metalu o wysokiej twardości
ISO 6507-1 ISO 4545 ASTM E92 ASTM E384 Twardość Vickersa pod małym obciążeniem i twardość Knoopa na metalu o niskiej twardości
ISO 6508-1 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers i Rockwell twardość na metalu o niskiej twardości

Próby rozciągania
ISO 6892-1 Próba rozciągania na stali niestopowej
ASTM E8/E8M ASTM A370 Próba rozciągania na stali niestopowej
ISO 6892-1 Próba rozciągania na stali płaskiej, austenitycznej stali nierdzewnej, stali niestopowej, stopu aluminium
ISO 898-1 Próba rozciągania na śrubach
ISO 3108 ASTM A931 EN 12385 ISO 12076 Próba rozciągania na kablu
ISO 6892-2 Próba rozciągania w wysokiej temperaturze na stali niestopowej
ISO 6892-3 Próba rozciągania w niskiej temperaturze na stali niestopowej

Badania mechaniczne
ISO 7438 ASTM E290 Próba zginania na stali niestopowej, Stal płaska
ISO 7799 Próba zginania wstecznego taśm na stali płaskiej
ISO 8492 Próba spłaszczenia na rurze o grubości 1 mm
ISO 1099 Zmęczenie osiowe na stali niestopowej
ISO 12106 Zmęczenie osiowe w warunkach kontrolowanego naprężenia na stali niestopowej
ISO 12135 ISO 12737 ASTM E399 Oznaczanie K1c na stali niestopowej
ASTM E1820 Oznaczanie J1c na stali niskostopowej

Testy połączeń spawanych
ISO 6520-1 ISO 5817 Ocena wad połączeń spawanych
ISO 4136 Trakcja poprzeczna

Testy na betonowych stalach zbrojeniowych
ISO 15630-1 Trakcja, geometria i masa liniowa na walcowanej na zimno stali zbrojeniowej, walcowanej na gorąco stali zbrojeniowej
ISO 15630-2 Próba ścinania na tkaninie spawanej do betonu
ISO 15630-1 Próba zmęczeniowa na gorąco walcowanej stali zbrojeniowej
ISO 15835-2 Badania złączy na sprzężonych stalach zbrojeniowych
ISO 15630-3 Trakcja, geometria i masa liniowa na ośrodku sprężającym do betonu
ISO 15630-3 Próba relaksacji na sznurku sprężającym do betonu
ISO 15630-3 Badanie odporności na korozję naprężeniową splotu sprężającego dla betonu
ISO 15630-3 Próba rozciągania przy rozciąganiu z odkształceniem na splocie sprężającym do betonu

Badania domieszek do betonu
EN 480-6 EN 1767 ASTM A1252 Analiza w podczerwieni dotycząca domieszek do betonu
EN 480-8 Zawartość suchego materiału na domieszce do betonu
EN 480-10 Zawartość chlorków w mieszaninie do betonu
EN 480-12 Zawartość zasad w mieszankach do betonu

Testy szczeliwa
ISO 1183 części 1, 2 i 3 ISO 11358-1 ISO 7390 ISO 10563 ISO 2528 ISO 8339 ISO 8340 ISO 7389 ASTM C736 ISO 11432 Badania szczeliwa  
ISO 9046 ISO 9047 ISO 10590 ISO 10591 ISO 11431 Badania starzenia się materiałów uszczelniających

 

Odwiedź stronę internetową w języku polskim: CompaLab

Ostrzeżenie: Tłumaczenie nie jest objęte gwarancją. W przypadku sporu, wersja angielskafrancuska odnoszą się do.