CompaLab przetłumaczony na język polski

Share this page with Linkedin:

CompaLab organizuje porównania międzylaboratoryjne, zwane również testami biegłości lub okrągłymi testami robinowymi lub PTP, w celu oceny zdolności uczestników do wykonywania zidentyfikowanych testów, zgodnie z normami ISO 13528 i ISO/IEC 17043. Zakres tych programów badań biegłości obejmuje badania metali i metalurgii, w szczególności stali, materiałów żelaznych, stopów miedzi i stali powlekanych (malowanych i ocynkowanych). W badaniach mogą uczestniczyć wszystkie laboratoria, w których znajdują się urządzenia i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania tych badań, niezależnie od ich statusu prawnego.

 

W 2020 r. proponuje się 85 programów badania biegłości (porównania międzylaboratoryjne) w następujących obszarach:

Rodzaj testu

Szczegóły

Analiza chemiczna metali i żelazostopów

Analiza chemiczna stali niestopowej, stali niskostopowej, stali wysokostopowej, stali nierdzewnej, stopu miedzi, stopu aluminium, żelazomanganu, żelazokrzemu, żelazochromu, żelazotytanu, żelazo wanadu, żelazo-niobu

Metalografia

ISO 643 ASTM E112 Oznaczanie wielkości ziarna na stali niestopowej, austenitycznej stali nierdzewnej
ISO 2624 ASTM E112 Oznaczanie wielkości ziarna na stopie miedzi
ISO 945-1 ISO TR 945-2 ASTM A247 Klasyfikacja grafitu na żeliwie
ISO 3887 ASTM E1077 Głębokość odwęglenia na stali niskostopowej
ISO 4967 ASTM E45 Metoda A, D, E EN 10247 Ocena włączeń na stali niestopowej, austenitycznej stali nierdzewnej

Obróbka cieplna

ISO 18203 ISO 2639 Głębokość utwardzania obudowy na stali niskostopowej
ISO 642 ASTM A255 Hartowność Jominy na stali niskostopowej

Korozja międzykrystaliczna stali nierdzewnych

ISO 3651-2 Met. C ASTM A262 Praktyka B ASTM G28 Praktyka A Korozja międzykrystaliczna Streicher
ISO 3651-1 ASTM A262 Praktyka C Korozja międzykrystaliczna Huey
ISO 3651-2 Met. A ASTM A262 Praktyka E Korozja międzykrystaliczna Straussa
ASTM A262 Praktyka F Korozja międzykrystaliczna ASTM A262 Praktyka. F
ISO 3651-2 Met. B Korozja międzykrystaliczna ISO 3651-2 met B
ASTM G48 Met. A Korozja międzykrystaliczna ASTM G48 met A

Chropowatość

ISO 4287 ISO 4288 Chropowatość na stali ocynkowanej

Testy na powłokach cynkowych

ISO 1460 ISO 1463 ISO 2178 ISO 3882 ASTM B658 Grubość ocynkowania

Testy farb ciekłych

ISO 2431 Lepkość
ISO 2811-1 ISO 2811-2 ISO 2811-3 ISO 2811-4 Gęstość
ISO 3251 Niezmienny procent
EN 1767 ASTM D2621 Analiza w podczerwieni

Testy powłok malarskich

ISO 2808 ASTM B658 ASTM D1186 Grubość powłoki
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przecięcie poprzeczne
ISO 4624 Próba naciągania
ISO 6272-1 Odporność na uderzenia
ISO 1519 ASTM D522 Gięcie na trzpieniu
ISO 1522 Próba tłumienia wahadła
ISO 1520 Próba zaczepienia
ISO 20567-1 Met. C ISO 21227-2 Próba udarności na wióry kamienne
ISO 2812-2 Zanurzenie w wodzie
ISO 6270-1 ISO 6270-2 Narażenie na działanie wilgoci
ISO 2813 Połysk
ISO 4628 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ocena starzenia się
ISO 7724 część 1, 2 i 3 ISO 11664 część 1 i 4 Kolorymetria
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przecięcie poprzeczne
ISO 2808 ASTM B658 ASTM D1186 Grubość powłoki
ISO 2813 Połysk
ISO 7724 część 1, 2 i 3 ISO 11664 część 1 i 4 Kolorymetria

Testy na powłokach cynkowych i malarskich

ISO 9227 ASTM B117 Próba w opryskiwaniu solą
ISO 22479 ISO 6988 ISO 3231 ASTM G87 Próba na dwutlenku siarki z kondensacją wilgoci (próba Kesternicha)
ISO 4892-2 ISO 16474-2 Ekspozycja na lampę ksenonową
ISO 4892-3 ISO 16474-3 ISO 11507 narażenie na promieniowanie UV

Badania tworzyw sztucznych

ISO 868 ISO 7619-1 ISO 2039-2 ISO 2039-1 ISO 2039-2 ASTM D2240 ASTM D785 Twardość
ISO 178 ASTM D790 Próba rozciągania
ISO 527-1 ISO 527-2 ISO 527-3 ASTM D638 Próba zginania
ISO 4892-3 Narażenie na promieniowanie UV

Próby udarności Charpy'ego

ISO 148-1 Test Charpy'ego (3 poziomy energii)
ASTM E23 ASTM A370 Próba Charpy'ego
ISO 148-1 Test Charpy'ego w niskiej temperaturze

Testy twardości

ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10
ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers i Rockwell twardość na metalu o niskiej twardości, metalu o wysokiej twardości
ISO 6507-1 ASTM E92 ASTM E384 Twardość Vickersa przy małym obciążeniu na metalu o niskiej twardości

Próby rozciągania

ISO 6892-1 Próba rozciągania na stali niestopowej
ASTM E8 ASTM E8M ASTM A370 Próba rozciągania na stali niestopowej
ISO 6892-1 Próba rozciągania na stali płaskiej, austenitycznej stali nierdzewnej, stali niestopowej, stopu aluminium
ISO 898-1 Próba rozciągania na śrubach
ISO 3108 ASTM A931 EN 12385 ISO 12076 Próba rozciągania na kablu
ISO 6892-2 ASTM E21 Próba rozciągania w wysokiej temperaturze na stali niestopowej
ISO 6892-3 Próba rozciągania w niskiej temperaturze na stali niestopowej

Badania mechaniczne

ISO 7438 ASTM E290 Próba zginania na stali niestopowej, Stal płaska
ISO 7799 Próba zginania wstecznego taśm na stali płaskiej
ISO 8492 Próba spłaszczenia na rurze
ISO 1099 Zmęczenie osiowe na stali niestopowej
ISO 12106 Zmęczenie osiowe w warunkach kontrolowanego naprężenia na stali niestopowej
ISO 12135 ISO 12737 ASTM E399 ASTM E1820 Oznaczenie K1c na stali niestopowej
ASTM E1820 ISO 12135 Oznaczanie J1c na stali niskostopowej

Testy na połączeniach spawanych

ISO 6520-1 ISO 5817 Ocena wad połączeń spawanych
ISO 4136 Trakcja poprzeczna

Testy na betonowych stalach zbrojeniowych

ISO 15630-1 Trakcja, geometria i masa liniowa na walcowanej na zimno stali zbrojeniowej, walcowanej na gorąco stali zbrojeniowej
ISO 15630-2 Próba ścinania na tkaninie spawanej do betonu
ISO 15630-1 Próba zmęczeniowa na gorąco walcowanej stali zbrojeniowej
ISO 15630-3 Trakcja, geometria i masa liniowa na ośrodku sprężającym do betonu
ISO 15630-3 Próba relaksacji na sznurku sprężającym do betonu
ISO 15630-3 Badanie odporności na korozję naprężeniową splotu sprężającego dla betonu
ISO 15630-3 Próba rozciągania przy rozciąganiu z odkształceniem na splocie sprężającym do betonu

Badania domieszek do betonu

EN 480-6 EN 1767 Analiza w podczerwieni dotycząca domieszek do betonu
EN 480-6 EN 1767 Analiza w podczerwieni dotycząca domieszek do betonu
EN 480-8 Zawartość suchego materiału na domieszce do betonu
EN 480-10 Zawartość chlorków w mieszaninie do betonu

Testy szczeliwa

Właściwości i odporność na starzenie

 

Odwiedź stronę internetową w języku polskim: CompaLab

Ostrzeżenie: Tłumaczenie nie jest objęte gwarancją. W przypadku sporu, wersja angielskafrancuska odnoszą się do.