CompaLab tradus în română

CompaLab organizeaz? compara?ii interlaboratoare, numite ?i teste de competen?? sau PTP, pentru a evalua capacitatea participan?ilor de a efectua teste identificate, în conformitate cu ISO 13528 ?i ISO / IEC 17043. Domeniul de aplicare al acestor programe de testare a competen?ei sunt testele pe metale ?i în special pe o?eluri, materiale feroase, aliaje de cupru, aliaje de aluminiu, o?el acoperit (o?el vopsit sau zincat) ?i aliaje de fier. Orice laborator care are echipamentele ?i resursele umane necesare pentru a efectua aceste teste poate participa, indiferent de statutul lor juridic.

În 2021, sunt propuse 90 de scheme de testare a competen?ei (compara?ii interlaboratoare) în urm?toarele domenii:

Analiza chimic? a metalelor ?i feroaliajelor
Analiz? chimic? pe o?el nealiat, o?el slab aliat, o?el înalt aliat, o?el inoxidabil, aliaj de cupru, aliaj de aluminiu, Ferro-mangan, Ferro-siliciu, Ferro-crom, Ferro-titan, Ferro-vanadiu, Ferro-niobiu
 
Metalografie
ISO 643 ASTM E112 Determinarea granulometriei din o?el nealiat, o?el inoxidabil austenitic
ISO 2624 ASTM E112 Determinarea m?rimii bobului în aliaj de cupru
ISO 945-1 ISO TR 945-2 ASTM A247 Clasificarea grafitului pe font?
ISO 3887 ASTM E1077 Adâncimea de decarbonare a o?elului slab aliat
ISO 4967 ASTM E45 Metode A, D, E EN 10247 Evaluarea incluziunilor din o?el nealiat, o?el inoxidabil austenitic

Tratamente termice
ISO 18203 EN 10328 Adâncimea de înt?rire a carcasei din o?el slab aliat
ISO 642 ASTM A255 înt?rire Jominy în o?el slab aliat

Coroziunea intergranular? a o?elurilor inoxidabile
ISO 3651-2 Îndeplinit. C ASTM A262 Practica B ASTM G28 Practica coroziunea intergranular? Streicher
ISO 3651-1 ASTM A262 Practica C Coroziune intergranular? Huey
ISO 3651-2 Îndeplinit. Practica ASTM A262 ?i coroziunea intergranular? Strauss
ASTM A262 Practica F Coroziune intergranular? ASTM A262 Practica. F
ISO 3651-2 Îndeplinit. B ISO 3651-2 Met B coroziune intergranular?
ASTM G48 Met. A Coroziune prin picurare ASTM G48 îndeplinit? A

Rugozitate
ISO 4287 ISO 4288 Rugozitate în o?el zincat

Teste pe acoperiri cu zinc
ISO 1463 ASTM B659 ISO 3882 ISO 1460 ISO 10111 ASTM A90 EN 10346 ISO 2178 ASTM B499 Grosime galvanizare

Teste pe cerneluri lichide
Viscozitate ISO 2431
ISO 2811-1 ISO 2811-2 ISO 2811-3 ISO 2811-4 Densitate
ISO 3251 Procent non-volatil
EN 1767 ASTM D2621 ASTM A1252 Analiza infraro?u

Teste pe acoperiri de vopsea
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grosimea acoperirii
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Test transversal
ISO 4624 Test de extragere
ISO 6272-1 Rezisten?? la impact
ISO 1519 ASTM D522 Îndoire pe dorn
Test de amortizare a pendulului ISO 1522
Test ISO 1520 de cupare
ISO 20567-1 Rezisten?a la impact a a?chilor de piatr? într-un strat de vopsea
ISO 2812-2 Imersiune în ap?
ISO 6270-1 ISO 6270-2 Expunere la umiditate
ISO 2813 ASTM D523 Luciu
ISO 4628 P?r?i 1 pân? la 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Evaluarea îmb?trânirii
ISO 7724 P?r?i 1, 2 ?i 3 ISO 11664 P?r?i 1 ?i 4 ASTM E308 Colorimetrie
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Test transversal
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grosimea acoperirii
ISO 2813 ASTM D523 Luciu
ISO 7724 P?r?i 1, 2 ?i 3 ISO 11664 P?r?i 1 ?i 4 ASTM E308 Colorimetrie

Teste pe acoperiri cu zinc ?i vopsea
ISO 9227 ASTM B117 Test de pulverizare cu sare
ISO 22479 ISO 6988 ISO 3231 ASTM G87 Test de dioxid de sulf cu condens de umiditate (test Kesternich)
Pierdere în greutate
Suprafa?? corodat? ISO 10289
ISO 4628 P?r?i 1 pân? la 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Evaluarea îmb?trânirii

Testarea materialelor plastice
ISO 4892-2 ISO 16474-2 Expunerea la o lamp? cu xenon
ISO 4892-3 ISO 16474-3 ISO 11507 expunere la UV
ISO 868 ISO 7619-1 ISO 2039-2 ISO 2039-1 ISO 2039-2 ASTM D2240 ASTM D785 Duritate
ISO 527-1 ISO 527-2 ISO 527-3 ASTM D638 Test de trac?iune
Test de îndoire ISO 178 ASTM D790
Expunere la ISO 4892-3 UV
ISO 4628 P?r?i 1 pân? la 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Evaluarea îmb?trânirii
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Test transversal
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grosimea acoperirii
ISO 2813 ASTM D523 Luciu
ISO 7724 P?r?i 1, 2 ?i 3 ISO 11664 P?r?i 1 ?i 4 ASTM E308 Colorimetrie

Teste de impact Charpy
ISO 148-1 Test Charpy pe o?el nealiat
ASTM E23 ASTM A370 Test Charpy pe o?el inoxidabil
Test ISO 148-1 Charpy pe o?el nealiat

Testele de duritate
ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers ?i Rockwell Duritate în metal cu duritate redus?, metal cu duritate ridicat?
ISO 6507-1 ISO 4545 ASTM E92 ASTM E384 Duritate Vickers sub sarcin? redus? ?i duritate Knoop în metal cu duritate redus?
ISO 6508-1 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers ?i Rockwell Duritate metalic? cu duritate redus?

Teste de trac?iune
ISO 6892-1 Test de trac?iune pe o?el nealiat
ASTM E8 / E8M ASTM A370 Test de trac?iune pe o?el nealiat
ISO 6892-1 Test de trac?iune pe o?el plat, o?el inoxidabil austenitic, o?el nealiat, aliaj de aluminiu
ISO 898-1 Test de întindere pe ?uruburi
ISO 3108 ASTM A931 EN 12385 ISO 12076 Test de întindere a cablului
ISO 6892-2 Încercare la trac?iune la temperatur? înalt? pe o?el nealiat
ISO 6892-3 Încercare la trac?iune la temperatur? sc?zut? pe o?el nealiat

Încerc?ri mecanice
ISO 7438 ASTM E290 Test de îndoire pe o?el nealiat, o?el plat
ISO 7799 Test de curb? invers? pe benzi plate de o?el
Test de nivelare ISO 8492 pe un tub gros de 1 mm
ISO 1099 Oboseal? axial? din o?el nealiat
ISO 12106 Oboseal? axial? sub tensiune controlat? în o?el nealiat
ISO 12135 ISO 12737 ASTM E399 Determinarea K1c în o?el nealiat
ASTM E1820 Determinarea J1c în o?el slab aliat

Teste articulare sudate
ISO 6520-1 ISO 5817 Evaluarea defectelor îmbin?rilor de sudur?
ISO 4136 Trac?iune transversal?

Încerc?ri pe o?eluri din beton armat
ISO 15630-1 Trac?iune, geometrie ?i mas? liniar? din o?el de armare laminat la rece, o?el de armare laminat la cald
ISO 15630-2 Încercare de forfecare pe ?es?tur? sudat? pentru beton
ISO 15630-1 Test de oboseal? pe o?el de armare laminat la cald
ISO 15835-2 Testarea cuplajului pe o?eluri de armare cuplate
ISO 15630-3 Trac?iune, geometrie ?i mas? liniar? pe un cablu precomprimat pentru beton
ISO 15630-3 Test de relaxare pe cablul de pretensionare pentru beton
ISO 15630-3 Test de rezisten?? la coroziune pe cablul de pretensionare pentru beton
ISO 15630-3 Test de trac?iune deviat în cordonul de pretensionare pentru beton

Testarea aditivilor pentru beton
EN 480-6 EN 1767 ASTM A1252 Analiza în infraro?u a aditivilor pentru beton
EN 480-8 Con?inut de material uscat în amestec pentru beton
EN 480-10 Con?inut de clorur? în aditivul pentru beton
EN 480-12 Con?inut de alcali în amestec pentru beton

Testele de etan?are
ISO 1183 P?r?i 1, 2 ?i 3 ISO 11358-1 ISO 7390 ISO 10563 ISO 2528 ISO 8339 ISO 8340 ISO 7389 ASTM C736 ISO 11432 Încerc?ri pe garnituri
ISO 9046 ISO 9047 ISO 10590 ISO 10591 ISO 11431 Încerc?ri de îmb?trânire pe etan?an?i

 

Vizita?i site-ul web în român?: CompaLab

 

Aten?ie: Traducerea este furnizat? f?r? garan?ie. În caz de disput?, versiunile în englez? ?i francez? sunt autentice.